POZNAŃ.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Nabór uzupełniający do klasy I dla absolwentów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów

czas trwania

22.08.2019 do 28.08.2019

Nabór uzupełniający do klasy I dla absolwentów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów będzie trwał od 22.08.2019

do 28.08.2019, a ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 29.08.2019.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

- zaakceptowanie przez rodziców statutu szkoły

- wynik egzaminu kończącego Szkołę Podstawowa lub Gimnazjum

- oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie

- pozytywna opinia trenera prowadzącego daną dyscyplinę sportu

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu

 

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrekcja szkoły po zapoznaniu się
z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

 

Dostępne dyscypliny oraz wymagane poziomy zaawansowania:

 

Poziom sportowy kandydatów- początkujący:

Piłka wodna/pływanie - KS Waterpolo Poznań

Poziom sportowy kandydatów- zaawansowany:

Koszykówka żeńska - AZS Enea Poznań

Koszykówka męska - MKK Pyra

Hokej na lodzie - PTH Poznań

Pływanie synchroniczne - AZS OŚ Poznań

Judo - Olimpia Poznań

Zapasy - KS Sobieski Poznań

Szermierka - KS Warta Poznań

Lekkoatletyka - AZS OŚ Poznań

Zapraszamy także osoby uprawiające inne dyscypliny sportu!

 

Kandydatów z trenerami danej dyscypliny sportowej będzie kontaktowała dyrekcja szkoły.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z dyrekcją szkoły tel. 730-782-802, wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego, a także o przesłanie karty zgłoszeniowej, oświadczenia, zgody na wykorzystywanie wizerunku, skanu świadectwa oraz wyników egzaminów na adres e-mail sekretariatu szkoły  sekretariatpoznan@szkolagortata.pl

Wstępny formularz zgłoszeniowy - 
wymaga dosłania karty zgłoszeniowej, oświadczenia i zgody na wykorzystywanie wizerunku na adres
sekretariatpoznan@szkolagortata.pl 
Dyscyplina
Zaznacz ukończoną szkołę