Wróć do

POZNAŃ.png
KRAKÓW.png
ŁÓDŹ.png
gdańsk_nowy_czerwony.png

Informacje dotyczące burs

Harmonogram rekrutacji do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej na rok szkolny 2020/2021

 1. Wychowankowie kontynuujący pobyt w Bursie Gdańskiej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice lub wychowankowie pełnoletni składają jedynie deklarację o kontynuacji pobytu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca do 30.04.2020 r.

 2. Kandydaci ubiegający się o zamieszkanie w Bursie Gdańskiej po raz pierwszy, składają wnioski: bezpośrednio w sekretariacie bursy przy ulicy Piramowicza 1/ 2, drogą pocztową lub przesyłają na adres e-mail rekrutacja.bursa.gda@gmail.com wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (z wyłączeniem dokumentu potwierdzającego przyjęcie do szkoły) – w terminie od 11.05.2020 r. do 14.08.2020 r. do godz. 14:00.

 3. *Dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły należy dostarczyć do dnia 21.08 br. do godz. 14.00 do sekretariatu lub mailem rekrutacja.bursa.gda@gmail.com

 4. UWAGA! Jeżeli wnioski z zaznaczonymi w tabelach kryteriami nie będą posiadały aktualnych załączników – punkty nie zostaną przyznane.

 5. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się w dniach 19-24.08.2020 r.

 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji /brak podpisów rodziców /opiekunów we wniosku, brak dokumentów potwierdzających przyznanie punktów/ zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 21.08.2020 r. do godz.18.00 poprzez umieszczenie na stronie internetowej Bursy Gdańskiej, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku bursy przy ul. Piramowicza 1/2 I piętro.

 7. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 25.08.2020 r. do godz. 16.00 poprzez umieszczenie na stronie internetowej Bursy Gdańskiej, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku bursy przy ul. Piramowicza 1/2 I piętro.

 8. Do dnia 27 sierpnia 2020 obowiązuje Państwa potwierdzenie decyzji o zamieszkaniu dziecka w Bursie Gdańskiej e-mail: rekrutacja.bursa.gda@gmail.com lub telefonicznie 583460299.

 9. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy, wyłącznie na adres mailowy rekrutacja.bursa.gda@gmail.com. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego. Odpowiedzi będą udzielane na podany przez Państwa adres mailowy.

 10. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 11. Dyrektor Bursy Gdańskiej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego.

źródło: https://cutt.ly/7uVVlBE

166 перегляд0 коментар

Останні пости

Дивитися всі